Avaluació de la comprensió lectora i els canvis d'any

A punt de deixar enrera l'any 2008 i encarar el nou 2009, és quan s'acostuma a fer balanç de l'any que acaba i quan es fan bons propòsits i projeccions per al que s'està a punt de començar. Això sempre m'ha causat una certa incomoditat, més que res per què estic acostumat a funcionar per cursos escolars, i això no quadra ni a la de tres amb el finiquito del desembre i el nou any que s'enceta amb el gener !!

Això a banda, m'agrada també per aquestes dates saber a què es dedicarà el proper any, i de passada revisar en que s'han esmerçat es esforços del any que s'està a punt de deixar. En aquest cas, deixarem enrera l'any 2008 (any internacional dels idiomes, i localment a casa nostra any Rodoreda), per tal de rebre l'any 2009 (any internacional de l'Astronomia, i localment a Catalunya l'any Narcís Monturiol).

L'any 2009, dins l'àmbit educatiu, serà sobretot un any en el que els alumnes de Catalunya realitzaran les proves PISA 2009. Aquesta vegada estan especialment dirigides a l'avaluació de la competència lectora. Precisament el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat recentment un document prou exhaustiu descrivint tot allò que s'hi encabeix dins el concepte i avançant alguns dels aspectes reacionats amb la seva avaluació (Competència lectora: Marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009). Així que cal anar preparant/buscant/explorant estratègies que permetin avançar en aquest sentit, per tal de promoure i/o millorar la competència lectora dels nostres alumnes. Hi ha diverses coses que de seguida em salten a la ment, i que segurament poden ajudar o servir com a punt de partida, si més no per tal de fixar alguns punts sòlids d'on arrancar. Algunes d'elles les detallo a continuació:
Cal fer un esment especial al fet que dins la comprensió lectora s'introdueix l'avaluació de la competència lectora digital (ERA, Electronic Reader Assessment). Dins la creixent digitalització de tots els processos educatius, val la pena començar a tenir-ho en compte. Potser per defecte professional, aquest és l'enfocament que més m'atrau, i si més no, almenys en aquesta edició de PISA no estic segur de si tindrà massa repercussio, si que tinc clar que anirà en augment en posteriors edicions.

Per acabar, personament, sóc dels que penso que tots els llibres que passen per les nostres mans deixen una petjada inesborrable, i que en definitiva, podem conèixer com és una persona a través dels llibres que llegeix o que ha llegit. Aquesta és la importància que jo li dóno al llegir.

S O M E L Q U E L L E G I M ! ! !